Цінні папери — документи, які підтверджують майнові або грошові права. Вони поділяються на боргові (векселі, облігації, депозитні сертифікати), пайові (акції, інвестиційні сертифікати), іпотечні та інші.

Деривативи — документи, які засвідчують право та/або зобов’язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, активи, кошти. Розрізняють валютні, товарні та фондові деривативи.


Відповідно до судової практики, пов’язаної з обігом цінних паперів та деривативів, найчастіше виникають спори щодо:

 • Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 • Забезпечення позову у спорах, пов’язаних з обігом цінних паперів;
 • Неоплата векселя чи облігації;
 • Набуття права власності на акції під час приватизації;
 • Купівлі-продажу цінних паперів, примусового викупу акцій;
 • Визнання векселя недійсним;
 • Захисту прав акціонерів;
 • Обігу векселів та облігацій.

Навіщо потрібні послуги адвоката у вирішенні спорів, пов’язаних з обігом цінних паперів та деривативів?

У ході виникнення та вирішення спору, необхідні знання щодо усіх можливостей врегулювати спір, знання в області управління активами та фінансами. Крім цього, потрібно мати досвід взаємодії з фінансовими установами, вміти оцінювати ризики та оформляти позицію у спорі.

Юристи нашої компанії мають значний досвід (описати який саме) і допоможуть ефективно вирішити спір.

Порядок вирішення спорів, пов’язаних з цінними паперами та деривативами, юристами “ЗУБРЕВ І ПАРТНЕРИ”:

 • Аналіз спору та вивчення необхідних документів для вирішення спору;
 • Позасудове врегулювання спору, яке дозволяє вирішити конфлікт з найменшими втратами грошей та часу, зберегти ділові зв’язки;
 • Врегулювання конфліктів між власниками цінних паперів (акціонерами, кредиторами, інвесторами) та емітентами у суді;
 • Розірвання договору купівлі-продажу цінних паперів;
 • Представництво інтересів перед контролюючими органами, зокрема перед Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

Вирішення спорів:

 • що виникають із правочинів щодо акцій, часток, інших корпоративних прав у юридичній особі;
 • пов’язаних з обігом деривативів;
 • щодо тлумачень умов договору придбання цінних паперів;
 • щодо вимог акціонера для проведення аудиту;
 • спростування недостовірної інформації про цінні папери;
 • з приватизаційними сертифікатами;
 • пов’язані з обігом векселів;
 • щодо виплат доходів за облігаціями.

Після надання послуг нашими юристами, ви отримаєте консультацію та поетапний план вирішення спору в досудовому або в судовому порядку.

Якщо вам необхідна допомога у вирішенні спорів, пов’язаних з обігом цінних паперів та деривативів, звертайтеся до нас.

НАПИШІТЬ НАМ