Корпоративні спори — це спори, які виникають між учасниками корпоративних відносин стосовно набуття, здійснення та припинення їхніх корпоративних прав й інтересів.


Послуги адвоката “ЗУБРЕВ І ПАРТНЕРИ” з вирішення корпоративних спорів охоплюють такі дії:

 • Аналіз корпоративних документів;
 • Юридична оцінка корпоративного спору;
 • Розробка рекомендацій та письмових роз’яснень щодо вирішення спору;
 • Рекомендації щодо врегулювання спору на досудовій стадії;
 • Підготовка позову/відзиву до суду;
 • Представлення інтересів в судовому процесі.

З допомогою наших юристів Ви зможете зменшити ризики та захистити свої інтереси.

Категорії корпоративних спорів

Відповідно до судової практики такі спори найчастіше виникають щодо визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів, зміна часток у статутному капіталі, виплата дивідендів, змін до установчих документів, виходу учасника з товариства або переходу його частки у статутному капіталі, інші спори щодо матеріальних правовідносин.

Види корпоративних спорів

Корпоративні спори поділяють на:

 • Внутрішні. До цього виду відносять розбіжності в межах одного товариства.
 • Зовнішні. Найчастіше вони пов’язані з примусовим та незаконним поглинанням активів компанії (рейдерською діяльністю).

Сторони корпоративного спору

Сторонами корпоративних спорів виступають:

 • юридична особа та її учасник (засновник, акціонер), у тому числі учасник, який вибув;
 • учасники (засновники, акціонери) юридичної особи.

! Особа може бути стороною корпоративного спору з моменту купівлі акції АТ або вступу до інших юридичних осіб.


У чому складність вирішення корпоративних спорів?

 • Велика кількість суб’єктів спору (на відміну від звичайних спорів у бізнесі). Це засновники, керівники компанії, інвестори, акціонери, кредитори.
 • Підвищені ризики. Корпоративні спори є найбільш «руйнівними» для юридичної особи, адже конфлікт відбувається всередині компанії. Вони призводять до порушення бізнес-процесів, системи управління, можливої зупинки діяльності компанії чи суттєву втрату становища на ринку, якщо конфлікт не буде оперативно вирішено.
 • Необхідність спеціалізованих юридичних знань. У спорах виникають взаємосуперечливі інтереси учасників, а суть конфлікту може виходити за межі корпоративного права. Без професійної допомоги сторонам важко захистити себе в суді, а особливо розв’язати проблему мирним шляхом на досудовій стадії.

!  В Україні є тенденція до зростання кількості корпоративних спорів. Ще декілька років тому корпоративні спори займали всього 1,5% в загальній кількості справ. Зараз 30% з них доходить до касаційного господарського суду в складі Верховного суду.

Якщо Вам потрібна кваліфікована допомога у вирішенні корпоративного спору, звертайтесь до нас!

НАПИШІТЬ НАМ