Банкрутство — процедура визнання особи неплатоспроможною та нездатною  задовільнити вимоги кредиторів.


Боржником може визнаватися фізична та юридична особа, в тому числі ФОП, яка не здатна виконати свої грошові зобов’язання.

Визнання особи банкрутом — доволі важкий і довгий процес, тому доцільно звернутися по допомогу до юриста з питань банкрутства.

Послуги адвоката “ЗУБРЕВ І ПАРТНЕРИ” з банкрутства:

 • Консультація з питань банкрутства;
 • Збір та аналіз необхідних документів;
 • Оцінка ризиків та перспектив банкрутства клієнта;
 • Розрахунок суми простроченої заборгованості та надання переліку кредиторів;
 • Направлення заяви про неплатоспроможність особи до суду;
 • Захист інтересів клієнта в суді;
 • Захист інтересів у спорах з арбітражним керуючим;
 • Допомога у процедурі погашення боргів.

У результаті співпраці з адвокатом Ви отримаєте повний супровід процедури банкрутства та уникнете ризиків порушення закону або ваших інтересів.


Банкрутство фізичної особи

Є дві стадії цієї процедури:

1. Реструктуризація боргів.

План реструктуризації боргів боржника містить вимоги кредиторів з розрахунком суми заборгованості, яка залишилася після часткового списання боргу, дані про вже отримані та очікувані доходи боржника у майбутньому, місячну суму, що буде виділена на виконання вимог кредиторів тощо. Боржник повинен виконати план реструктуризації боргів у строк до 5 років (60 місяців), в іншому випадку суд переходить до наступної стадії — визнання фізичної особи банкрутом.

2. Визнання фізичної особи банкрутом та погашення її боргів.

Якщо план реструктуризації боргів боржника не буде виконаний чи схвалений зборами кредиторів протягом 120 днів з дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, арбітражний керуючий проводить інвентаризацію майна боржника та, у випадку виявлення будь-якого майна, здійснює його продаж. Грошові кошти, отримані від реалізації майна боржника, розподіляються між кредиторами.

Якщо у боржника немає майна, він на підставі ухвали суду визнається банкрутом та вводиться процедура погашення боргів.

Юрист нашого адвокатського об’єднання допоможе на будь-якій стадії процедури банкрутства, надасть відповідні консультації та здійснить представництво ваших інтересів у суді.


Причини банкрутства фізичної особи

Фізична особа може бути визнана банкрутом з таких причин:

 • Розмір простроченого боргу становить 30 і більше розмірів мінімальної заробітної плати;
 • Боржник не погашає кредити чи не здійснює інші необхідні платежі у розмірі понад 50% місячних платежів протягом 2 місяців (за кожним зобов’язанням);
 • Наявність постанови про відсутність у особи майна, на яке може бути звернене стягнення;
 • Є інші підтвердження того, що боржник найближчим часом не зможе здійснити звичайні поточні платежі чи погасити борг.

Плюси та мінуси процедури банкрутства фізичної особи

Серед плюсів: реструктуризація чи списання боргів особи здійснюється виключно на підставі рішення суду; вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів, наслідком якого є припинення збільшення боргу; штрафні санкції не застосовуються; фізична особа не сплачує судовий збір за подання заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність; у випадку визнання фізичної особи банкрутом боржник відповідає перед кредиторами в межах вартості наявного у нього майна.

Серед мінусів: висока вартість послуг арбітражного керуючого, участь якого у справі є обов’язковою; втрата бездоганної ділової репутації на 3 роки з дня визнання особи банкрутом; неможливість повторного ініціювання відкриття справи про визнання себе банкрутом протягом 5 років; необхідність перед укладанням договорів (кредитних, договорів позики тощо) повідомляти іншу сторону про факт своєї неплатоспроможності; заборона відчуження майна під час процедури банкрутства.


Банкрутство юридичної особи

Банкрутство підприємства — це процедура, яка складається з 3 стадій:

1. Розпорядження майном.

На цій стадії здійснюється контроль та нагляд за управлінням майном боржника. Ціллю такого контролю є проведення аналізу фінансового становища боржника та ефективне використання його активів.

У процесі розпорядження майном підприємницька діяльність підприємства припиняється, але керівник продовжує виконувати свої обов’язки (з обмеженнями), працівники не підлягають обов’язковому звільненню.

2. Санація.

Це вжиття управлінських, організаційно-господарських, інвестиційних, правових, фінансово-економічних, технічних заходів відповідно до законодавства до відкриття провадження у справі. На цьому етапі може бути здійснене відстрочення боргів, звільнення працівників підприємства, продаж частини майна боржника, збільшення статутного капіталу тощо.

3. Ліквідація.

Ця стадія настає у разі неможливості відновити платоспроможність боржника і є наслідком визнання юридичної особи банкрутом.


Причини банкрутства юридичної особи

Юридична особа може бути визнана банкрутом з таких причин:

 • нестабільність валютного та фінансового ринків;
 • зростання рівня інфляції та безробіття;
 • нестабільність податкової системи;
 • зниження попиту;
 • та інші.

Однак для здійснення процедури банкрутства необхідні також такі ознаки: розмір грошових вимог, строк несплати, спірність вимог, наявність відкритого виконавчого провадження.


Плюси та мінуси процедури банкрутства юридичної особи

Серед плюсів: можливість боржника вийти з господарських відносин, якщо вони виявились неефективними; можливість списання боргів та залучення інвестора під час процедури санації; мораторій на задоволення вимог кредиторів і зупинення виконавчого провадження; можливість притягнути до відповідальності осіб, уповноважених на управління юридичною особою, які вчиняли дії всупереч інтересам боржника та його кредиторів; припинення нарахування податків та інших платежів після ліквідації компанії.

Серед мінусів: висока вартість послуг арбітражного керуючого, участь якого у справі є обов’язковою; необхідність виконати зобов’язання перед кредиторами; відомості про компанію перестають бути конфіденційними та стають загальновідомою інформацією.


Навіщо потрібен адвокат у процедурі банкрутства?

Провести процедуру самостійно можна тільки за наявності глибинних юридичних знань у сфері банкрутства та процесуального порядку розгляду справ. Адвокати  “ЗУБРЕВ І ПАРТНЕРИ” мають досвід у проведенні процедури банкрутства.

Після юридичної експертизи документів, ми розробимо план, спрямований на реорганізацію підприємства чи визнання фізичної особи банкрутом, з гарантією мінімізації негативних наслідків.

Якщо вас цікавить проведення процедури банкрутства, звертайтесь до нас!

НАПИШІТЬ НАМ