КІК (контрольовані іноземні компанії) — це юридичні особи, зареєстровані в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходяться під контролем резидента України.


Ми надаємо комплексний юридичний супровід КІК, що включає такі послуги:

 • Надання консультацій стосовно структури бізнесу, враховуючи законодавство про КІК;
 • Подання звітів;
 • Визначення ставки оподаткування КІК;
 • Варіанти звільнення від оподаткування прибутків КІК;
 • Консультації стосовно оподаткування роялті в Україні;
 • Консультації з оподаткування дивідендів та процентів;
 • Захист прав та інтересів клієнта під час податкових спорів;

Компанія вважається КІК, коли резидент України:

 • Є володільцем частки такої компанії у розмірі понад 50%;
 • Є володільцем частки понад 10% її статутного капіталу (якщо загальна частка декількох резидентів становить понад 50%);
 • Фактично контролює іноземну компанію (окремо або спільно з іншими резидентами впливає на прийняття рішень компанії щодо використання активів, припинення діяльності, підписання договорів і т.д.)

Як здійснюється оподаткування КІК?

Податок з частини прибутку КІК сплачує контролююча особа – резидент України (фізична чи юридична особа), що є прямим/опосередкованим власником КІК.

Декілька осіб вважаються контролюючими особами для КІК у рівних частках, якщо:

 • Одна фізична або юридична особа спільно з іншими фізичними та/або юридичними особами володіє часткою або контролює частку в КІК у розмірі 25%;
 • Жодна з осіб самостійно не визначила себе контролюючою особою щодо такої частки у повному розмірі.

Об’єктом податку на прибуток підприємств контролюючої особи є частина скоригованого прибутку КІК, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює ця особа на останній день звітного періоду.

Скоригований прибуток КІК — прибуток КІК до оподаткування, відповідно до звіту зв календарний рік.

Прибуток КІК може оподатковуватись за ставками 18 %, 9 %, 5 %. Окрім ПДФО, необхідно також сплачувати військовий збір (ставка  1,5 %). З визначенням ставки податку для Вашої компанії ми допоможемо визначитись на юридичній консультації з приводу оподаткування КІК.

Коли КІК звільняється від оподаткування?

Прибутки КІК можуть не оподатковуватись, коли:

 • КІК є публічною компанією з акціями на визнаній фондовій біржі;
 • КІК займається благодійною діяльністю;
 • Доходи від усіх КІК одного резидента на кінець звітного періоду досягають суми понад 2 млн євро;
 • Між Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження (реєстрації) КІК укладений договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією (якщо дотримані умови, прописані у законодавстві).

Однією з таких умов є те, що частка пасивних доходів (дивідендів, процентів, роялті) не повинна перевищувати 50% усіх доходів компанії.

Проте якщо пасивні доходи перевищують показник у 50%, можна визнати ці доходи активними за таких умов: КІК має всі необхідні ресурси для функціонування компанії, управляє активами та несе ризики для отримання активних доходів.

У питанні виплат пасивних доходів та можливому звільненні від оподаткування допоможуть юристи “ЗУБРЕВ І ПАРТНЕРИ”.


Які з’явились податкові новації для КІК?

За останній рік законодавство щодо оподаткування КІК не раз змінювалося.

Спочатку було визначено, що контролюючі особи повинні подавати Звіт про КІК (із зазначенням інформації про реєстрацію компанії, отримання частки тощо) у комплекті з “Декларацією про майновий стан”. Також потрібно було додавати Повідомлення про придбання або припинення участі в контрольованій іноземній компанії.

Але фахівці назвали ідею передчасною і застосування цих правил було відтерміновано до 01.01.2022 року.

Тобто, першим звітним роком для нововведень є 2022 рік і вперше Звіт про КІК необхідно  буде подавати у 2023 році.

З процедурою подання Звіту та підготовкою необхідних документів допоможуть юристи «ЗУБРЕВ І ПАРТНЕРИ».

Якщо Вам потрібна допомога з оподаткуванням КІК та виплатою пасивних доходів, звертайтесь до нас.

НАПИШІТЬ НАМ