Складання договорів у сфері інтелектуальної власності є обов’язковим етапом для врегулювання відносин щодо володіння, використання та розпорядження об’єктами інтелектуальної власності.

Особа, яка має намір зареєструвати або передати право на об’єкт інтелектуальної власності, стикається з незнанням, як правильно його зареєструвати, які є системи реєстрації прав IP, як передати право на об’єкт інтелектуальної власності іншим особам.

Ризики під час розробки договорів у сфері інтелектуальної власності:

 • Збитки у процесі виконання умов договору;
 • Невключення істотних умов договору;
 • Невідповідність вимогам чинного законодавства;
 • Неоднозначність пунктів, через які можуть виникнути непорозуміння;
 • Виникнення спорів, вирішувати які, можливо, потрібно буде в суді;
 • Нечіткість та непередбачуваність усього спектру прав та обов’язків;
 • Визнання угоди недійсною.

Ми розробимо договір, враховуючи наявні ризики та індивідуальну ситуацію клієнта.

Юридичні послуги з розробки договорів АО “ЗУБРЕВ І ПАРТНЕРИ”:

 • Консультація та попередній аналіз ситуації;
 • Ведення переговорів з контрагентом;
 • Збір необхідних документів;
 • Аналіз проєкту договору;
 • Розв’язання питань оподаткування платежів;
 • Супровід після укладення договору;
 • Консультування щодо можливих ризиків укладених договорів та надання рекомендацій щодо їх усунення;
 • Експертиза договорів.

У результаті співпраці клієнт отримує повний юридичний супровід розробки та укладення договору, його попередню експертизу або експертизу вже укладеного договору. Інтереси клієнта залишаються захищеними від можливих ризиків.


Види договорів у сфері інтелектуальної власності

Законом передбачена можливість укласти договір про передачу прав на:

 • авторські та суміжні права (авторський договір)
 • торговельну марку;
 • патент;
 • та інші об’єкти права інтелектуальної власності.

Для розпоряджання правами на об’єкти права IP, можна укладати такі договори:

Ліцензія.

Передбачає надання однією стороною іншій дозволу на використання об’єктів права IP в обмеженій сфері.

Існують такі види:

 • Одинична (видається одній стороні та може передаватися іншим особам в обмеженій сфері);
 • Виключна (видається особі, яка може використовувати об’єкт права IP в обмеженій сфері та надавати іншим особам права для використання об’єкта;
 • Невиключна (видається ліцензіаром, який може користуватися об’єктом в обмеженій сфері та передавати права на нього іншим особам).

Ліцензійний договір.

Надання дозволу на використання об’єктів права IP однією стороною іншій на умовах, що визначені за згодою сторін;

Договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Передбачає передачу однією особою іншій часткових або повних майнових прав.

Договір про створення за замовленням і використання ОІВ.

Творець зобов’язується створити об’єкт права IP у визначений строк та згідно з вимогами замовника.

Франчайзинг (тобто, комерційна концесія).

Правовласник зобов’язується надати користувачу за грошову винагороду право користування своїми правами з метою продажу та/або виготовлення товару, надання послуг.

Інші види договорів.

Перед укладанням договору клієнту потрібно виявити сумнівні наміри контрагента (тобто запобігти можливим ризикам), зрозуміти свої права та обов’язки за угодою та передбачити юридичні наслідки їхнього здійснення.

Наші спеціалісти проконсультують клієнта щодо вибору потрібного договору, нададуть допомогу під час порядку укладання договору, проведуть експертизу та проконтролюють його виконання. Це дозволить знизити ризики та заощадити час.

Якщо Вас цікавить складання договорів у сфері IP,  їхня попередня та подальша експертиза, звертайтесь до нас.

НАПИШІТЬ НАМ