Представництво інтересів юридичних осіб – це правовідношення, відповідно до якого одна сторона (представник) на підставі набутих нею повноважень виступає і діє від імені іншої особи, яку представляє, створюючи, змінюючи чи припиняючи безпосередньо для неї цивільні права та обов’язки.


Представник може діяти як на підставі довіреності, так і на підставі інших документів, що підтверджують його повноваження (договір про надання правової допомоги, доручення).

Алгоритм надання послуг з представництва інтересів юридичної особи юристами адвокатського об’єднання “ЗУБРЕВ І ПАРТНЕРИ”:

  • Консультація та первинний аналіз наданих документів;
  • Підписання договору про надання правової допомоги;
  • Вторинний юридичний аналіз матеріалів справи;
  • Розробка правової позиції;
  • Підготовка документів та подання заяви;
  • Готування до роботи на засіданні суду (алгоритм роботи);
  • Представництво компанії на судовому засіданні;
  • Отримання результату справи та контроль за подальшим виконанням рішення.

Навіщо потрібні послуги представництва інтересів юридичної особи?

Представництво інтересів юридичної особи адвокатом є необхідним через існування адвокатської монополії в Україні. Тобто лише адвокати можуть представляти інтереси юридичних осіб в судових органах, крім випадків, прямо передбачених в законодавстві (малозначні спори, спори, що виникають з трудових відносин та ін.).

Варто зазначити, що часто представник юридичної особи (керівник або інша уповноважена особа) не має достатнього правового досвіду та потрібної кваліфікації, щоб належним чином захистити та/або відновити порушені права товариства.

Тому краще звернутися за допомогою до адвоката, який надасть вам кваліфіковану правову допомогу!

Відповідно до процесуального законодавства України, представництво юридичних осіб у державних органах може здійснюватись двома шляхами:

1. Через самостійну участь (тобто самопредставництво)

Юридичні особи представляють свої інтереси через керівників або інших уповновноважених на те осіб, які діють на підставі статуту або іншого установчого документа. Наприклад, через директора/члена загальних зборів, наглядової ради, правління і т.д.

Тобто юридична особа має можливість представляти свої інтереси й без звернення до адвоката за допомогою. Варто наголосити, що така особа повинна мати ґрунтовні юридичні знання та бути обізнаною в процесуальних тонкощах законодавства. Тому для того, щоб бути максимально впевненим в результаті справи, радимо обрати другий варіант представництва.

2. Через представника

Відповідно до вимог чинного законодавства, представниками можуть бути батьки, усиновлювачі, опікуни, інші особи, визначені законом. Представником може бути, зокрема, адвокат.

Адвокат діє на підставі договору про надання правової допомоги та/або ордеру. Договір укладається між клієнтом та адвокатом, в якому зазначається вартість надання послуг та інші умови, які будуть важливі для сторін договору. Для представництва інтересів клієнта у судових органах, окрім договору, інших документів не вимагається!

Для представництва в інших державних органах (наприклад, у податкових органах, банківських установах, центрі надання адміністративних послуг), крім договору про надання правової допомоги, потрібно нотаріально посвідчити довіреність на ім’я адвоката.

Витрати на оформлення довіреності несе клієнт.

У випадку задоволення позовних вимог, клієнт має право на відшкодування витрат на правову допомогу в повному обсязі, що він фактично поніс у справі!

Ми гарантуємо професійну та повну залученість адвоката у процедуру представництва юридичної особи, урахування персональних особливостей справи.

Якщо Вам потрібні послуги з представництва інтересів юридичної особи в державних органах – звертайтесь до нас!

НАПИШІТЬ НАМ